SP1 PUSZCZYKOWO / DLA RODZICÓW / Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

 

Terminy spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2019/2020

 

Terminy

Godziny

11.09. 2019 środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 – klasy I – III

17.00 – klasa IV – spotkanie z nauczycielami uczącymi w klasie czwartej

18.00 – klasy V – VI

18.30 – klasy VIII – spotkanie z dyrektorem w sprawie egzaminu

19.00 – klasy VII – VIII

Dyżur wszystkich nauczycieli od 17.00 do 19.00

 

 

 

 

13.11. 2019 środa

 

 

 

 

 

 

 

17.00 – klasy II a, II b, III a, III b

18.00 –klasy  V a, V b, VI a, VI b

19.00 – klasy VII a, VIII a, VIII b, VIII c

Dyżur wszystkich nauczycieli od 17.00 do 19.00

 

 

 

 

Listopad (z wyjątkiem 13.11.2020)

Terminy ustala wychowawca klasy

 

 

 

Wywiadówki partnerskie w klasie I a i I b, w klasie IV a, w klasie V c,  w klasie VI c oraz w klasie VII b

 

 

 

22.01.2020 środa

 

 

 

 

 

 

 

17.00 – klasy I – III

18.00 – klasy IV – VI

19.00 – klasy VII – VIII

Dyżur wszystkich nauczycieli od 17.00 do 19.00

 

 

 

 

11.03.2020

 

 

Dyżur wszystkich nauczycieli od 17.00 do 19.00

 

 

6.05.2020 środa

 

 

 

 

 

 

17.00 – klasy I – III

18.00 – klasy IV – VI

19.00 – klasy VII – VIII

Dyżur wszystkich nauczycieli od 17.00 do 19.00

 

 

 

3.06.2020 czwartek

 

 

Dyżur wszystkich nauczycieli od 17.00 do 19.00