SP1 PUSZCZYKOWO / DLA RODZICÓW / REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

 REKRUTACJA 2024/2025

Lista kandydatów PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJETYCH do klasy pierwszej (1 etap)

pierwsza klasa lista kandydatów przyjętych i nieprzyjetych

 

pierwsze klasy lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych etap 1

 

 

Lista kandydatów PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJETYCH do oddziałów przedszkolnych (1 etap)

Oddz przedszkolny lista przyjetych i nieprzyjetych 1 etap

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezawalifikowanych do oddziałów przedszkolnych (1 etap)

lista zakwalif i niezakwalifik oddz przedszk 1 etap

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI 2024/2025

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych Rekrutacja do klas pierwszych


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/24/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo informujemy, że:

- dokumenty można pobrać z portierni, sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej,

- dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie. Sekretariat szkoły czyny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30    do 15.30.

SP1 Oddziały przedszkolne terminy i karta zgłodsznia

SP1 klasy pierwsze terminy i karta zgłoszenia