SP1 PUSZCZYKOWO / DLA RODZICÓW / REKRUTACJA 2023/2024

REKRUTACJA 2023/2024

 

TERMINARZ REKRUTACJI 2023/2024

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych Rekrutacja do klas pierwszych

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych 

lista kandydatów przyjętych do klas 1 i oddziałów 0

 

 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych

oddz. przedszkolny lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych (etap I)

oddz.przedszkolny kandydaci przyjęci i nieprzyjęci

 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

 klasy pierwsze kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani

 Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych (etap I)

pierwsze klasy lista kandyd. przyjętych i nieprzyjetych

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych 

pierwsza klasa uzupełniające postępowanie