SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2

I semestr

od 2.09.19 r. do 24.01.20 r.

3

II semestr

od 10.02.20 r. do 26.06.20 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

 

5

Ferie zimowe:

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

6

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych – ustalone przez dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

 

 

 

 

14 października 2019 – poniedziałek

21 kwietnia 2020 - wtorek

22 kwietnia 2020 - środa

23 kwietnia 2020 - czwartek

12 czerwca 2020 - piątek

 (zgodnie z przepisami w powyższe dni działa świetlica szkolna)

 

8

Egzamin ósmoklasisty

 

9

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

26 czerwca 2020r.

 

10

Ferie letnie

 

 

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.