SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2

I semestr

od 1.09.22 r. do  29.01.23 r.

3

II semestr

od  13.02.23 r. do r. 23.06.23 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

 

5

Ferie zimowe:

30 stycznia 2023 – 12 lutego 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

6

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych – ustalone przez dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

 

 

 

 

14 października 2022 – piątek

31 października 2022 - poniedziałek

2 maja 2023 - wtorek

9 czerwca 2023 - piątek

 (zgodnie z przepisami w powyższe dni działa świetlica szkolna)

Dni egzaminów ósmoklasisty

23 maja 2023 – wtorek

24 maja 2023 – środa

25 maja 2023 – czwartek

(zgodnie z przepisami w powyższe dni działa świetlica szkolna)

 

 

8

Egzamin ósmoklasisty

23 maja 2023 – wtorek – język polski

24 maja 2023 – środa - matematyka

25 maja 2023 – czwartek – język obcy nowożytny

 

9

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

 

10

Ferie letnie

 

 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.