SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

2

I semestr

od 1.09.21 r. do  16.01.22 r.

3

II semestr

od  31.01.22 r. do r. 24.06.22 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

 

5

Ferie zimowe:

17 - 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

6

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych – ustalone przez dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

 

 

 

 

14 października 2021 – czwartek

12 listopada 2021 – piątek

2 maja wtorek 2022 - poniedziałek

17 czerwca 2022 - piątek

 (zgodnie z przepisami w powyższe dni działa świetlica szkolna)

 

Dni egzaminów ósmoklasisty

24 maja 2022 – wtorek

25 maja 2022 – środa

26 maja 2022 – czwartek

(zgodnie z przepisami w powyższe dni działa świetlica szkolna)

 

 

8

Egzamin ósmoklasisty

24 maja 2022 – wtorek – język polski

25 maja 2022 – środa - matematyka

26 maja 2022 – czwartek – język obcy nowożytny

 

9

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

 

10

Ferie letnie

 

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.