SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2

I semestr

od 3.09.18 r. do 13.01.19 r.

3

II semestr

od 28.01.19 r. do 21.06.19 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

 

5

Ferie zimowe:

14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

6

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych – ustalone przez dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

 

 

 

 

2 listopada 2018 - piątek

2 maja 2019 – czwartek

Dni egzaminów klas ósmych

(zgodnie z przepisami w powyższe dni działa świetlica szkolna)

Czyli

15 kwietnia 2019 – poniedziałek

16 kwietnia 2019 – wtorek

17 kwietnia 2019 - środa

 

 

8

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019 – poniedziałek

16 kwietnia 2019 – wtorek

17 kwietnia 2019 - środa

 

 

9

 Egzamin gimnazjalny

10 kwietnia 2019 – środa

11 kwietnia 2019 – czwartek

12 kwietnia 2019 - piątek

 

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

21 czerwca 2019r.

 

11

Ferie letnie

 

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.