SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2

I semestr

od 4.09.23 r. do  25.02.24 r.

3

II semestr

od  26.02.24 r. do 21.06.24 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

 

5

Ferie zimowe:

12 lutego 2024 – 25 lutego 2024 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

6

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych – ustalone przez dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

 

 

 

 

 

2 listopada 2023 - czwartek

3 listopada 2023 - piątek

2 maja 2024 - czwartek

31 maja 2024 - piątek

 (zgodnie z przepisami w powyższe dni działa świetlica szkolna)

Dni egzaminów ósmoklasisty

14 maja 2024 – wtorek

15 maja 2024 – środa

16 maja 2024 – czwartek

(zgodnie z przepisami w powyższe dni działa świetlica szkolna)

 

 

8

Egzamin ósmoklasisty

14 maja 2024 – wtorek – język polski

15 maja 2024 – środa - matematyka

16 maja 2024 – czwartek – język obcy nowożytny

 

9

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 

10

Ferie letnie

 

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.