SP1 PUSZCZYKOWO / KADRA / Nauczyciele

Nauczyciele

 

KADRA NAUCZYCIELSKA 2021/2022

Ewa Budzyńska - dyrektor szkoły - nauczyciel geografii

Renata Kulka - wicedyrektor szkoły,  informatyka, matematyka, fizyka, technika

Tomasz Żak - wicedyrektor szkoły -  historia, WOS, doradztwo zawodowe, szachy

 

Nauczyciele:

 

Agata Akuszewska - edukacja wczesnoszkolna - klasa I b

Wiesław Bartkowiak - wychowanie fizyczne

Martyna Borowicz - świetlica szkolna

Magdalena Całujek- historia, EDB, WOS, klasa IV b

Marlena Jagaciak - wychowawnie fizyczne

Anna Kemnic Siostra Piotra - religia

Magdalena Durek- Pańczyk -język angielski 

Lucyna Dydzińska - wychowanie fizyczne

Paulina Przeniosło Siostra Franciszka  - religia

Anna Florczak-Niezgódka- j.polski, wychowawstwo VII a

Jagienka Habernik - świetlica

Arkadiusz Kucia- matematyka, wychowawstwo IV a

Jagoda Kamińska- świetlica szkolna

Anna Kempińska - świetlica szkolna

Katarzyna Knapp - Idziak - logopedia

Joanna Konieczna - Język polski - wychowawstwo klasa IV b

Marzena Krzysztof - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oddział przedszkolny 0a

Agnieszka Lewandowska - matematyka, wychowawstwo klasa VI b

Halina Sobolewska - plastyka, świetlica 

Dominika Musiał - nauczyciel wspomagający

Karolina Kubicka- język angielski - wychowawstwo klasa VIII b

Grażyna Leciej - pedagog szkolny

Beata Łukowiak - język niemiecki, biblioteka, świetlica szkolna

Maohina Anna - pomoc nauczyciela

Beata Markowska - edukacja wczesnoszkolna - klasa III b

Tomasz Mazur - matematyka 

Joanna Mężyńska - język niemiecki -wychowawstwo klasa VI a

Małgorzata Mikulska-Wyrzykowska - nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Agnieszka Molińska - język polski - wychowawstwo klasa VII a

Katarzyna Mroczek - język angielski- wychowawstwo klasa VIII c

Agnieszka Mocek - psycholog szkolny

Remigiusz Niezgódka- informatyka

Beata Oziemska- - muzyka

Iwona Plackowska - nauczyciel wspomagający

Dorota Poczta - świetlica szkolna

Lidia Potocka - wychowanie do życia w rodzinie

Elżbieta Przybylska - pedagog specjalny

Mirosława Przybylska - edukacja wczesnoszkolna - klasa III a

Agnieszka Sibilak - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - oddział przedszkolny 0 b

Ewa Sturzbecher - biblioteka szkolna

Ewa Szykulska - edukacja wczesnoszkolna - wychowawstwo klasa II a

Małgorzata  Śliwińska- technika, fizyka

Wojciech Śliwiński - fizyka

Katarzyna Świniarska - edukacja wczesnoszkolna - wychowawstwo klasa I a, etyka

Milena Taratajcio - edukacja wczesnoszkolna - wychowawstwo klasa I b,  etyka

Małgorzata Taraszkiewicz- świetlica szkolna

Joanna Trawińska - Majchrzak - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - 

Aleksandra Walczak - chemia, biologia, przyroda, wychowawstwo klas V b

Marek Wykrota- wychowanie fizyczne