Aktualności i wydarzenia

Pedagog - ważna informacja

Szanowni Państwo,
w związku z pandemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć szkolnych chciałabym poinformować, że od dnia 17.03 jestem do Państwa dyspozycji pod telefonem, który otrzymacie Państwo jako odpowiedź zwrotną na wiadomość mailową (g.leciej@poczta.onet.pl)
Przypominam i zachęcam do poczytania informacji, które na bieżąco do Państwa wysyłam.
Grażyna Leciej
Pedagog

Plan lekcji dla klas 4-8 obowiązujący od 25 marca 2020.

Plan lekcji dla klas 4-8 obowiązujący od 25 marca 2020:

Plany lekcji klas IV-VIb 2019 2020

Plany lekcji klas VIc-VIIIc 2019 2020

Zarządzenie - zdalne nauczanie

Zarządzenie - zasady zdalnego nauczania i oceniania

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie o zdalnym nauczaniu w okresie od 25 marca do 10 kwietnia.
2. Zadaniem dyrektora szkoły jest określenie: ramowego planu nauczania, zasad nauczania i zasad oceniania w tym okresie.
3. W przypadku klas pierwszych, drugich i trzecich każdego dnia odbywać się będą 3 jednostki lekcyjne dziennie z wychowawcą i 2 lekcje języka angielskiego w tygodniu.
4. Klasom od czwartej do ósmej dołączymy plan zajęć.
5. Czas trwania każdej lekcji nie może przekroczyć 30 minut.
6. Nauczanie będzie odbywać się w taki sposób, żeby dzieci miały możliwość zrozumienia problemów, przyswojenia nowych wiadomości i wykonania ćwiczeń utrwalających.
7. Nauczyciele mogą wykorzystywać te sposoby komunikowania, które stosowali wcześniej, jeśli odnosiły pożądany skutek czyli scenariusze lekcji będą wysyłane tak jak wcześniej z taką różnicą, że będą zawierać wyjaśnienie, wytłumaczenie zagadnienia np. w formie instrukcji pisemnej z rozwiązanymi przykładami lub nagraną przez nauczyciela instrukcją ustną, dołączoną w formie załącznika lub instrukcji w formie filmu.
8. Każdy uczeń od klasy czwartej wzwyż musi jednak logować się w dzienniku elektronicznym, ponieważ będzie możliwość wykorzystania platformy edukacyjnej do zdalnego nauczania.
9. Ocenianie w tym okresie dotyczyć będzie wyłącznie pracy indywidualnej wykonywanej podczas zajęć lub po zajęciach. Nie będzie żadnych kartkówek ani sprawdzianów.
10. Każdy nauczyciel stwarza uczniom możliwości zgłaszania kłopotów związanych z uczeniem się.
11. Uczniowie są zobowiązani do realizowania lekcji określonych w planie dziennym.
12. Rodzice lub uczniowie, którzy nie mają możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu ani z telefonu komórkowego z dostępem do Internetu proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu wychowawcom lub dyrektorowi szkoły. Dla takich uczniów zostaną ustalone indywidualne zasady zdalnego nauczania.
13. Wszystkich rodziców lub uczniów, którzy będą mieć jakiekolwiek problemy z realizacją zdalnego nauczania proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie ich wychowawcom lub dyrektorowi szkoły. Ewa Budzyńska, 504090888, dyrektor@sp1puszczykowo.pl
14. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych
15. Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą i nauczycielami.
16. Nauczyciele obowiązani są do codziennego logowania się w dzienniku elektronicznym i bieżącego sprawdzania poczty elektronicznej, na początku dnia i po zajęciach.

17. Prawidłowość prowadzenia zdalnego nauczania będzie stale monitorowana przez dyrekcję szkoły.

Ewa Budzyńska

Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne

Zdalne nauczanie

Szanowni Państwo,
dotarły do mnie informacje o Państwa niepokojach związanych ze zdalnym nauczaniem. Bardzo proszę, aby wszystkie pytania lub problemy zgłaszać do nauczycieli prowadzących zajęcia. Jeśli nie rozwieją Państwa wątpliwości, proszę zglaszać je do mnie poprzez dziennik elektroniczny, na adres mailowy lub telefonicznie.
dyrektor@sp1puszczykowo.pl
504090888
Dzieci, które są chore nie biorą udziału w zdalnym nauczaniu. Proszę tylko poinformować o tym wychowawcę.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa Budzyńska

REKRUTACJA 2020/2021 - info

Szanowni Państwo
W związku z zagrożeniem koronawirusem wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej można pobrać ze strony szkoły. Wypełnione wnioski można przesłać e-mailem na adres: szp1@wp.pl lub złożyć w portierni w budynku A w zaklejonej kopercie w godz. od 8:00 do 10:00.
W czasie przerwy w zajęciach w budynkach szkoły zostanie przeprowadzona kompleksowa dezynfekcja.
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA.doc

Zdalne uczenie się

Szanowni Państwo Rodzice,

Uprzejmie proszę o codzienne sprawdzanie Librusa.

Od poniedziałku na Państwa konta będą spływać wiadomości od nauczycieli z zadaniami, które mają wykonać dzieci. Wykonane zadania proszę odsyłać na konta nauczycieli. Mamy świadomość, że to czas kwarantanny i na pewno nie będziemy nadmiernie obciążać naszych uczniów.

Serdecznie pozdrawiam

Ewa Budzyńska

Aktualne informacje i zalecenia MEN

Polecenie wojewody wielkopolskiego

Informacja o zamknięciu szkoły

Informacja o zamknięciu szkoły

 

 

Zgodnie z zaleceniem Miasta Puszczykowa, jako organu prowadzącego szkołę podejmuję decyzję o zamknięciu Szkoły Podstawowa nr 1 od 11 marca do 24 marca br. Decyzja ta związana jest z sytuacją, jaka powstała w szpitalu w Puszczykowie a dotycząca profilaktyki zapobiegania i rozszerzenia się koronawirusa.

 

Przez zawieszenie zajęć rozumiemy nieprzeprowadzanie zajęć dydaktycznych ani opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówek oświatowych. § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach stanowi, iż dyrektor placówki za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

 

Ponadto ustawa z dnia 2 marca 2020  r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1 przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art.32 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres nie dłuższy niż 14 dni.

 

 

Z poważaniem

 

                                                                                              Ewa Budzyńska

 

Dotyczy koronawirusa w Puszczykowie.

Szanowni Państwo,
dziś w godzinach popołudniowych potwierdzono przypadek koronawirusa u kobiety, która przebywała na jednym z oddziałów szpitala w Puszczykowie.
Jedna z Matek naszych uczniów przekazała mi informację, że przebywała na tym samym oddziale szpitala ale chora z podejrzeniem koronawirusa była podobno izolowana. Dziś Mama naszych uczniów została wypisana do domu z nakazem dwutygodniowej kwarantanny dla całej rodziny a ponieważ uzyskała tę informację w ciągu dnia, jej dzieci były dziś w szkole. Powiadomiłam Pana Burmistrza i postanowiliśmy zapytać w Powiatowym Sanepidzie jakie działania powinniśmy podjąć. Dyżurująca pod telefonem alarmowym pracownica Sanepidu powiedziała, że na razie nie ma podstaw do zamknięcia szkoły. Należy jednak monitorować sytuację i reagować w uzgodnieniu z służbami Sanepidu.
O wszystkim będę Państwa informować na bieżąco.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa Budzyńska

Igrzyska Dzieci - minisiatkówka.

5 marca w SP2 w Puszczykowie odbyły się rozgrywki gminne Igrzysk Dzieci (rocznik 2007 i mlodsi) w minisiatkówkę. Nasze uczennice wygrały mecz wynikiem 2:0 i uzyskały awans do Półfinału Powiatu. Chłopcy po walce zakończyli mecz wynikiem 1:2. Gratulujemy!

 

 

Dzień logopedy.

Dzień logopedy

Z okazji dnia logopedy, który odbywał się 6 marca, w naszej szkole dzieci z oddziałów przedszkolnych  uczestniczyły w ciekawych zajęciach zorganizowanych przez panią Katarzynę Knapp- Idziak. Pani Kasia przygotowała dla dzieci bardzo atrakcyjne zajęcia. Cała sala zamieniła się w wioskę indiańską. Dzieci rozpoczęły zabawę w Indian, zakładając na głowy indiańskie przepaski i malując twarze w kolorowych barwach. Swoją wyprawę na indiańską wioskę rozpoczęły od gimnastyki buzi i języka. Następnym zadaniem dzieci było złowienie rybek rozpoczynających się na daną głoskę, a kolejnym wysłuchiwanie i odgadywanie usłyszanych dźwięków, wydawanych przez różne zwierzęta. Na swojej mapie mali Indianie musieli również pokonać ścieżkę sensoryczną, po której przechodzili w skarpetkach. A, ostatnim punktem do zaliczenia  były ćwiczenia oddechowe, polegające na przenoszeniu piórek do kubeczków za pomocą słomek. Na zakończenie dzieci otrzymały tipi, które miały kolorowo ozdobić, malując na nim różne indiańskie barwy. Mali Indianie zaliczyli każdy punkt na mapie i świetnie się przy tym bawili, a w nagrodę otrzymali słodki poczęstunek. Serdecznie dziękujemy pani Kasi za zorganizowanie takich wspaniałych zajęć i niesamowitą zabawę, a z okazji dnia logopedy życzymy wszystkiego najlepszego i wielu sukcesów w pracy z dziećmi.

Agnieszka Sibilak

 

 

Przedstawienie Szkolnego Klubu Młodego Obywatela

04.03. Szkolny Klub Młodego Obywatela miał zaszczyt gościć w Naszej Szkole Seniorów.  Uczniowie przedstawili współczesną adaptację "Balladyny" na podstawie scenariusza Leili Kordus z 8c. Później odbył się recital Zofii Gembary i Leili Kordus. Z okazji Dnia Kobiet Panie otrzymały ręcznie robione kwiaty. Na koniec spędziliśmy miło czas przy kawie, herbacie i domowych wypiekach.
Serdecznie dziękujemy Klubowi Seniora za przybycie i współpracę podczas organizacji projektu.
Dziękujemy za pomoc pani Dyrektor Ewie Budzyńskiej oraz pani Oli Walczak, wychowawczyni klasy 8c.
 
Przypominamy, że uczniowie  klasy 8c biorą udział w projekcie DziałaMY.
❤❤❤
 
Uczniowie wraz z opiekunem p. Kasią.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedynka w Finale Powiatu Poznańskiego!

Bardzo miło poinformować Nam o sukcesie naszych Siatkarek!Dziewczęta awansowały dzisiaj do Finału Powiatu Poznańskiego wygrywając Półfinał Powiatu z drużynami z Rokietnicy,Tarnowa Podgórnego i Komornik. Już za tydzień walka w finale. Gratulujemy siatkarkom oraz trenerce Lucynie Dydzińskiej!!!

 

 

Dzień Dinozaura.

26.02. obchodziliśmy Dzień Dinozaura. Podczas zajęć logopedycznych z p. Kasią uczniowie przenieśli się w czasie, aby odkryć świat dinozaurów. Na początku dzieci musiały odgadnąć zagadki, które wprowadziły Nas w temat zajęć. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego były oparte na bajce o Diplodoku, który był bardzo głodny. Następnie uczniowie zajęli się sensorycznymi wykopaliskami, analizą i syntezą wzrokową, ćwiczeniami oddechowymi oraz materiałem wyrazowym.

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie SKMO i Klubu Seniora.

Szkolny Klub Młodego Obywatela i Klub Seniora serdecznie zapraszają SENIORÓW na przedstawienie pt. "BALLADYNA" oraz recital w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. Zapraszamy 04.03. (środa) o godz. 15.00. Sala nr 6. Po przedstawieniu zapraszamy na kawę oraz domowe ciasto, babeczki i ciasteczka.

 

Dotyczy działań profilaktycznych przeciw chorobom wirusowym

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że działając zgodnie z zaleceniem Burmistrza Miasta Puszczykowa zlikwidowaliśmy elektryczne suszarki do rąk, zamieniając je na ręczniki papierowe. W toaletach zostały zamieszczone instrukcje prawidłowego mycia rąk. Zamówiliśmy mydło ze środkiem dezynfekującym. Nauczycieli uprzejmie proszę o ciągłe przypominanie dzieciom o częstym i prawidłowym myciu rąk oraz przestrzeganiu innych zasad higieny.

Serdecznie pozdrawiam
Ewa Budzyńska
 

 

Świetlica szkolna zaciekawi i zabawi...

Dzieci z klas IV-VI uczęszczające do świetlicy szkolnej pod okiem nauczycielki świetlicy – pani Grażyny Wróblewskiej przygotowały dla swoich kolegów i koleżanek z klas młodszych ciekawy program artystyczny. Zaprosiły dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich na przedstawienie teatralne pt: „O rybaku i złotej rybce”, w którym same wcieliły się w rolę aktorów i w przepiękny sposób odegrały znaną dzieciom baśń. Po przedstawieniu zaprezentowały również ciekawy pokaz tańca nowoczesnego. Dzieciom bardzo podobał się teatrzyk zaprezentowany przez starsze koleżanki i kolegów. W okresie karnawału zorganizowały również zabawę karnawałową, na której można było zrobić zdjęcie w foto-budce, uczestniczyć w różnych wesołych konkursach oraz pobawić się, potańczyć i pośpiewać. Dziękujemy koleżankom i kolegom za super zabawę oraz ciekawe przedstawienie.

Agnieszka Sibilak

SP 1

Instrument w ramie zaklęty

W lutym odwiedził naszą szkołę Klub Małego Muzyka. Tym razem z bardzo interesującym koncertem pt: „Instrument zaklętym w ramie”. Na początku zadaniem dzieci było odgadywanie zagadek instrumentów przedstawionych na obrazkach. Ostatnim instrumentem była harfa, ale nie ta znana dzieciom wielka harfa, na której grają muzycy w filharmonii, lecz harfa celtycka. Zanim koncert się rozpoczął prowadząca przeczytała dzieciom legendę o harfie, a potem zaproszona artystka zagrała dzieciom na harfie celtyckiej i zaśpiewała utwór o czarownicy i czarnym kocie. Następnie pokazała dzieciom czym różni się harfa klasyczna od celtyckiej, z czego jest zrobiona i jak jest  zbudowana. Dzieci dowiedziały się również, że osoba, która gra na harfie celtyckiej to harfiarz i harfiarka, a osoba, która gra na harfie orkiestrowej do harfista i harfistka. Prowadząca pokazała dzieciom, że harfa znajduje się w herbie Irlandii. Na finał artystka zagrała na harfie i zaśpiewała pieśń pożegnalną, a wszystkie dzieci kołysały się razem w rytm muzyki.

Agnieszka Sibilak

SP1