Aktualności i wydarzenia

Pedagog - ważna informacja

Szanowni Państwo,
w związku z pandemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć szkolnych chciałabym poinformować, że od dnia 17.03 jestem do Państwa dyspozycji pod telefonem, który otrzymacie Państwo jako odpowiedź zwrotną na wiadomość mailową (g.leciej@poczta.onet.pl)
Przypominam i zachęcam do poczytania informacji, które na bieżąco do Państwa wysyłam.
Grażyna Leciej
PedagogPRZECZYTAJ WIĘCEJ

Plan lekcji dla klas 4-8 obowiązujący od 25 marca 2020.

Plan lekcji dla klas 4-8 obowiązujący od 25 marca 2020:

Plany lekcji klas IV-VIb 2019 2020

Plany lekcji klas VIc-VIIIc 2019 2020

Zarządzenie - zdalne nauczanie

Zarządzenie - zasady zdalnego nauczania i oceniania

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie o zdalnym nauczaniu w okresie od 25 marca do 10 kwietnia.
2. Zadaniem dyrektora szkoły jest określenie: ramowego planu nauczania, zasad nauczania i zasad oceniania w tym okresie.
3. W przypadku klas pierwszych, drugich i trzecich każdego dnia odbywać się będą 3 jednostki lekcyjne dziennie z wychowawcą i 2 lekcje języka angielskiego w tygodniu.
4. Klasom od czwartej do ósmej dołączymy plan zajęć.
5. Czas trwania każdej lekcji nie może przekroczyć 30 minut.
6. Nauczanie będzie odbywać się w taki sposób, żeby dzieci miały możliwość zrozumienia problemów, przyswojenia nowych wiadomości i wykonania ćwiczeń utrwalających.
7. Nauczyciele mogą wykorzystywać te sposoby komunikowania, które stosowali wcześniej, jeśli odnosiły pożądany skutek czyli scenariusze lekcji będą wysyłane tak jak wcześniej z taką różnicą, że będą zawierać wyjaśnienie, wytłumaczenie zagadnienia np. w formie instrukcji pisemnej z rozwiązanymi przykładami lub nagraną przez nauczyciela instrukcją ustną, dołączoną w formie załącznika lub instrukcji w formie filmu.
8. Każdy uczeń od klasy czwartej wzwyż musi jednak logować się w dzienniku elektronicznym, ponieważ będzie możliwość wykorzystania platformy edukacyjnej do zdalnego nauczania.
9. Ocenianie w tym okresie dotyczyć będzie wyłącznie pracy indywidualnej wykonywanej podczas zajęć lub po zajęciach. Nie będzie żadnych kartkówek ani sprawdzianów.
10. Każdy nauczyciel stwarza uczniom możliwości zgłaszania kłopotów związanych z uczeniem się.
11. Uczniowie są zobowiązani do realizowania lekcji określonych w planie dziennym.
12. Rodzice lub uczniowie, którzy nie mają możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu ani z telefonu komórkowego z dostępem do Internetu proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu wychowawcom lub dyrektorowi szkoły. Dla takich uczniów zostaną ustalone indywidualne zasady zdalnego nauczania.
13. Wszystkich rodziców lub uczniów, którzy będą mieć jakiekolwiek problemy z realizacją zdalnego nauczania proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie ich wychowawcom lub dyrektorowi szkoły. Ewa Budzyńska, 504090888, dyrektor@sp1puszczykowo.pl
14. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych
15. Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą i nauczycielami.
16. Nauczyciele obowiązani są do codziennego logowania się w dzienniku elektronicznym i bieżącego sprawdzania poczty elektronicznej, na początku dnia i po zajęciach.

17. Prawidłowość prowadzenia zdalnego nauczania będzie stale monitorowana przez dyrekcję szkoły.

Ewa Budzyńska

Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne

Zdalne nauczanie

Szanowni Państwo,
dotarły do mnie informacje o Państwa niepokojach związanych ze zdalnym nauczaniem. Bardzo proszę, aby wszystkie pytania lub problemy zgłaszać do nauczycieli prowadzących zajęcia. Jeśli nie rozwieją Państwa wątpliwości, proszę zglaszać je do mnie poprzez dziennik elektroniczny, na adres mailowy lub telefonicznie.
dyrektor@sp1puszczykowo.pl
504090888
Dzieci, które są chore nie biorą udziału w zdalnym nauczaniu. Proszę tylko poinformować o tym wychowawcę.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa Budzyńska

REKRUTACJA 2020/2021 - info

Szanowni Państwo
W związku z zagrożeniem koronawirusem wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej można pobrać ze strony szkoły. Wypełnione wnioski można przesłać e-mailem na adres: szp1@wp.pl lub złożyć w portierni w budynku A w zaklejonej kopercie w godz. od 8:00 do 10:00.
W czasie przerwy w zajęciach w budynkach szkoły zostanie przeprowadzona kompleksowa dezynfekcja.
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA.doc