SP1 PUSZCZYKOWO / PROGRAMY / Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo - nowy ogólnopolski projekt.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo - nowy ogólnopolski projekt.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie należy do grona Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo (SOC)
 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie przystąpiła do projektu koordynowanego przez doktora Macieja Dębskiego (Fundacja Dbam o Mój Z@sięg), nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego , socjologa problemów społecznych , pomysłodawcę ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy.
Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa i higieny cyfrowej uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie , jakże istotnego zagadnienia w dobie nauki zdalnej, realizowanie tematycznych diagnoz szkolnych , a także budowanie szkolnej profilaktyki e-uzależnień. Poza tym w ramach naszych działań stworzymy szkolne zasady korzystania ze smartfonów. Chcemy też wpływać na rozwój inspirującej przestrzeni edukacyjnej , realizować społecznie odpowiedzialny projekty , tworzyć kreatywne życie offline i dbać o realne więzi. A także dzielić się z innymi szkołami doświadczeniem i tworzyć wspólnotę szkół.
Pierwszy darmowy wykład dla nauczycieli i rodziców
„Problemowe używanie gier cyfrowych” odbędzie się 11 czerwca w piątek o godzinie 18.00 (90min.+ pytania) - liczba osób ograniczona. Chętnych zapraszam do kontaktu: niezgodka.remigiusz@sp1puszczykowo.pl
...
Szkolenie dla młodzieży będzie w tym samym dniu w godz. 9.00-11.00 (zgłoszenia dokonuje nauczyciel).

Liczymy na dobrą atmosferę i współpracę podczas realizacji projektu!
Remigiusz Niezgódka