SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Plan lekcji

Plan lekcji

Uwaga! 
Zmiana planu na II semestr - od 21 stycznia 2019.

klasy I-III 

klasy IV-V (2 semestr) 

klasy VI-VII (2 semestr)

klasy VIII i III gimnazjum (2 semestr)