SP1 PUSZCZYKOWO / KADRA / Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor szkoły

Ewa Budzyńska - nauczyciel przyrody i geografii

dyrektor@sp1puszczykowo.pl

504090888

 

Wicedyrektor szkoły

Renata Kulka - nauczyciel informatyki, fizyki

vicedyrektorrk@sp1puszczykowo.pl

 

 

Wicedyrektor szkoły

Tomasz Żak - nauczyciel historii i Wos, doradztwo zawodowe, szachy

vicedyrektortz@sp1puszczykowo.pl