SP1 PUSZCZYKOWO / O SZKOLE / Nasi absolwenci

Nasi absolwenci

Jakie szkoły wybierają absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie?

Większość absolwentów "Jedynki" uczy się w rejonowym Gimnazjum nr 1.

Niektórzy jednak korzystają z możliwości nauki w gimnazjach z jakimś profilem, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami np. językowymi, sportowymi lub muzycznymi.

 

Sukcesy w konkursach i olimpiadach

Śledząc strony internetowe okolicznych szkół gimnazjalnych oraz doniesienia prasowe lokalnych gazet, z przyjemnością i satysfakcją zauważamy sukcesy naszych absolwentów o różnym zasięgu:wojewódzkim, krajowym a nawet międzynarodowym.

 

Sukcesy sportowe

Wielu naszych absolwentów realizuje się na niwie sportowej. Odnoszą sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych, Wśród nich są takie, które zostały zapoczątkowane w szkole podstawowej ale również takie, które trenowali i trenują poza szkołą.

 

Wolontariat

Bardzo cieszy nas fakt, że nasi absolwenci chętnie podejmują działania w ramach wolontariatu.

Spotykamy się z nimi podczas kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ich wrażliwość wpływa na to, że inicjują lub włączają się w różne działania mające na celu pomoc ludziom, zwierzętom i środowisku naturalnemu. Są wśród nich harcerze, strażacy, pomagający w nauce, w pracy administracyjnej i inni.

 

Autorzy, twórcy, projektanci


Autorem książki  pt. "Puszczykowo- miasto ogród" jest nasz absolwent

 

Samorządowcy