SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Terminy klasyfikacji

Terminy klasyfikacji

Zarządzenie nr 1/2023/2024d

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

 

w sprawie określenia terminów półrocznej klasyfikacji 2023/2024

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

zarządzam, co następuje:

 • 1

9 stycznia 2024 termin wystawienia w dzienniku przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 2

31.01.2024  termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

 • 3

1.02.2024  termin podania uczniom i ich rodzicom informacji o wystawionych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 4

2.02.2024  termin składania wniosków o egzaminy sprawdzające.

 • 5

5.02.2024  termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Puszczykowo, 28  grudnia 2023 roku       Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły

 

 

Zarządzenie nr 2/2023/2024/d

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

 

w sprawie określenia terminów rocznej klasyfikacji 2023/2024

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

zarządzam, co następuje:

 • 1

21.05.2024 wystawienia przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 2

12.06.2024  termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

 • 3

13.06.2024  termin podania uczniom i ich rodzicom informacji o wystawionych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 4

14.06.2024  termin składania wniosków o egzaminy sprawdzające.

 • 5

17.06.2024  termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Puszczykowo, 28 grudnia 2023 roku       Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły