SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Terminy klasyfikacji

Terminy klasyfikacji

Zarządzenie nr 33/2018

z dnia 19 listopada 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

 

w sprawie określenia terminów półrocznej klasyfikacji 2018/2019

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

zarządzam, co następuje:

 • 1

11.12.2018 termin podania informacji o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 2

2.01.2019  termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

 • 3

3.01.2019  termin podania uczniom i ich rodzicom informacji o wystawionych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 4

4.01.2019  termin składania wniosków o egzaminy sprawdzające.

 • 5

8.01.2019  termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Puszczykowo, 19 listopada 2018 roku       Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły

 

Zarządzenie nr 34/2018

z dnia 19 listopada 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

 

w sprawie określenia terminów rocznej klasyfikacji 2018/2019

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

zarządzam, co następuje:

 • 1

21.05.2019 termin podania informacji o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 2

12.06.2019  termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

 • 3

13.06.2019  termin podania uczniom i ich rodzicom informacji o wystawionych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 4

14.06.2019  termin składania wniosków o egzaminy sprawdzające.

 • 5

17.06.2019  termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Puszczykowo, 19  listopada 2018 roku       Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły