SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Terminy klasyfikacji

Terminy klasyfikacji

Zarządzenie nr 14/2019

z dnia 6 listopada 2019 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

 

w sprawie określenia terminów półrocznej klasyfikacji 2019/2020

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

zarządzam, co następuje:

 • 1

20.12.2019 termin podania informacji o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 2

14.01.2020  termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

 • 3

15.01.2020  termin podania uczniom i ich rodzicom informacji o wystawionych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 4

16.01.2020  termin składania wniosków o egzaminy sprawdzające.

 • 5

20.01.2020  termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Puszczykowo, 5  listopada 2019 roku       Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły

 

Zarządzenie nr 15/2019

z dnia 6 listopada 2019 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

 

w sprawie określenia terminów rocznej klasyfikacji 2019/2020

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

zarządzam, co następuje:

 • 1

25.05.2020 termin podania informacji o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 2

16.06.2020  termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

 • 3

17.06.2020  termin podania uczniom i ich rodzicom informacji o wystawionych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 4

18.06.2020  termin składania wniosków o egzaminy sprawdzające.

 • 5

22.06.2020  termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Puszczykowo, 19  listopada 2018 roku       Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły