SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Terminy klasyfikacji

Terminy klasyfikacji

Zarządzenie nr 2/2022/2023/d

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

 

w sprawie określenia terminów rocznej klasyfikacji 2022/2023

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

zarządzam, co następuje:

  • 1

23.05.2023 wystawienia przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.

  • 2

12.06.2023  termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

  • 3

13.06.2023  termin podania uczniom i ich rodzicom informacji o wystawionych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania.

  • 4

14.06.2023  termin składania wniosków o egzaminy sprawdzające.

  • 5

19.06.2023  termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej

  • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Puszczykowo, 6 grudnia 2022 roku       Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły