SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Terminy klasyfikacji

Terminy klasyfikacji

Zarządzenie nr 4/2020/21

z dnia 23 listopada 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

 

w sprawie określenia terminów półrocznej klasyfikacji 2020/2021 r.

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

zarządzam, co następuje:

 • 1

Od 22.12.2020 do 29.12.2020 termin wystawienia w dzienniku przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 2

29.01.2021  termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

 • 3

1.02.2021  termin podania uczniom i ich rodzicom informacji o wystawionych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 4

2.02.2021  termin składania wniosków o egzaminy sprawdzające.

 • 5

3.02.2021  termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Puszczykowo, 23  listopada 2020 roku       Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły

 

 

Zarządzenie nr 5/2020/2021/d

z dnia 23 listopada 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

 

w sprawie określenia terminów rocznej klasyfikacji 2020/2021

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

zarządzam, co następuje:

 • 1

25.05.2021 wystawienia przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 2

15.06.2021  termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

 • 3

16.06.2021  termin podania uczniom i ich rodzicom informacji o wystawionych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 • 4

17.06.2021  termin składania wniosków o egzaminy sprawdzające.

 • 5

21.06.2021  termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Puszczykowo, 23  listopada 2020 roku       Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły