SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Szczęśliwy numerek - regulamin.

Szczęśliwy numerek - regulamin.

 Regulamin szczęśliwego numerka:

 1. Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) w klasach 4-8 poprzez dziennik elektroniczny Librus i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.
 2. Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek. Losowanie odbywa się poprzez Dziennik Librus, który robi to automatycznie. Wylosowany numer podawany jest do wiadomości uczniów i nauczycieli poprzez zalogowanie się do konta w dzienniku ucznia Librus.
 3. Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numerek z dziennika odpowiada wylosowanemu. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
 4. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość jego wykorzystania.
 5. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony z:

- odpowiedzi ustnej na ocenę,

- pisania niezapowiedzianej kartkówki.

 1. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
 2. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:

- pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek,

       - wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;

- aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

 1. Punkt 5 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej;
 2. Uczeń ma obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany. Uczeń ze szczęśliwym numerkiem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony!
 3. Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
 4. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 5. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem.
 6. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2023 r.