SP1 PUSZCZYKOWO / KADRA / Logopeda szkolny

Logopeda szkolny

PLAN PRACY LOGOPEDY

Mgr Katarzyna Knapp - Idziak

PONIEDZIAŁEK

10.40. – 16.05.

WTOREK

10.40. – 16.05.

ŚRODA

9.45. – 16.05.

CZWARTEK

10.40 – 16.05

 

 

Szanowni Państwo!

Dbając o prawidłowy rozwój mowy Państwa dzieci został opracowany program terapii logopedycznej na rok 2019/2020.

Na zajęcia logopedyczne zostaną w tym roku zakwalifikowane wszystkie dzieci z klas 0-3, które będą miały stwierdzoną wadę wymowy lub inne zaburzenia komunikacyjne, a także uczniowie klas 4-8 posiadający zapis o potrzebie zajęć logopedycznych w opinii lub orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Diagnoza logopedyczna uczniów klas 0-3 i 4-8 (z opiniami) odbędzie się we wrześniu i październiku 2018r. Po jej przeprowadzeniu zostaną Państwo poinformowani o terminie zajęć Państwa dziecka. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia logopedyczne odbyć się będą raz w tygodniu, trwać będą 45 min., grupa dzieci na zajęciach nie będzie przekraczała 4 osób.

 

Zajęcia odbywać się będą wg zasad terapii logopedycznej:

- ćwiczenia usprawniające aparat mowy

- wywołanie zaburzonej głoski i jej ćwiczenie w izolacji,

- ćwiczenie głoski w sylabach,

- ćwiczenie głoski w wyrazach,

- ćwiczenie głoski w zdaniach,

- ćwiczenie głoski w mowie spontanicznej.

Uwzględniając holistyczne podejście do rozwoju Państwa dziecka zajęcia logopedyczne wzbogaciliśmy o ćwiczenia:

- słuchu fonemowego,

- małej motoryki,

- rozpoznawania samogłosek (uczniowie klas 0),

- czytania sylabowego,

- usprawniających prace lewej półkuli mózgu,

- poprawnej budowy zdania,

( ww. ćwiczenia będą realizowane w zależności od potrzeb uczniów)

 

Aby zwiększyć motywację do ćwiczeń logopedycznych podczas zajęć dzieci będą również grać w gry edukacyjno-logopedyczne.

Raz w miesiącu w ramach zajęć przeprowadzone zostaną ćwiczenia logorytmiczne (bogate w ćwiczenia sensoryczne, muzykę Batti Strauss).

Będziemy uczyć się prawidłowej artykulacji poprzez zabawę.

Aby efekty były trwałe, konieczne jest wykonywanie ćwiczeń codziennie przynajmniej przez 10 minut - najlepiej przed lustrem. Ćwiczyć można wszędzie: w domu, samochodzie, na spacerze i podczas każdej okazji: mycie rąk, układanie zabawek itp. Bądźcie cierpliwi i systematyczny. Terapia logopedyczna i jej długość są uzależnione od indywidualnych potrzeb dziecka. Czasami na efekty trzeba będzie poczekać, ale na pewno przyjdą.

Systematyczność jest ważna i skuteczna.

W razie nieobecności dziecka prosimy o poinformowanie logopedy przez dziennik elektroniczny.

Informujemy, że dzieci z klas 0-1 na zajęcia logopedyczne przyprowadzane są przez nauczyciela. Uczniowie klas 2-8 zobowiązani są samodzielnie dotrzeć na zajęcia logopedyczne w wyznaczonym terminie.

KODEKS WZOROWEGO MÓWCY ROK SZKOLNY 2019/2020

Zajęcia logopedyczne

  1. Aktywnie uczestniczę w zajęciach.
  2. W czasie trwania terapii prowadzę zeszyt.
  3. Przychodzę na umówione zajęcia – o mojej nieobecności rodzic informuje logopedę przez dziennik elektroniczny

(w przypadku uczniów klas 0 informuje wychowawca).

  1. Poznane ćwiczenia utrwalam w domu – minimum 10 min. codziennie.

Życzymy wszystkim dzieciom sukcesów i osiągnięcia celu:

PIĘKNEJ WYMOWY.

 

Zajęcia odbywają się w gabinecie logopedy na 1. piętrze w budynku B. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego.