SP1 PUSZCZYKOWO / DLA RODZICÓW / LETNIE PÓŁKOLONIE MIEJSKIE 2023

LETNIE PÓŁKOLONIE MIEJSKIE 2023

LETNIE PÓŁKOLONIE MIEJSKIE

 

Serdecznie zapraszamy na miejskie półkolonie letnie, które odbędą się:

w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie (limit 70 miejsc)

w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie (limit 90 miejsc)

 

Turnus I: 26.06. – 30.06.2023

Turnus II: 3.07. – 7.07.2023

Koszt:

180,00 zł od osoby za tydzień dla dzieci z terenu Puszczykowa lub uczęszczających do puszczykowskich szkół

250,00 zł za tydzień dla pozostałych dzieci.

Pierwszeństwo udziału w półkoloniach mają dzieci zamieszkujące na terenie Puszczykowa lub uczęszczające do puszczykowskich szkół.

Dokumenty do pobrania na stornie Miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl  

Zapisy prowadzone są od 1 do 16 czerwca 2023 r. WYŁĄCZNIE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W PUSZCZYKOWIE.

Warunkiem zapisu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, stanowisko ds. sportu:

  1. prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej,
  2. dowodu wpłaty,
  3. podpisanego oświadczenia dot. RODO,
  4. podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem półkolonii (regulamin półkolonii również na stronie www.puszczykowo.pl)

Decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci z terenu Puszczykowa lub uczęszczające do puszczykowskich szkół.

regulamin 

karta kwalif oświadczenia