SP1 PUSZCZYKOWO / O SZKOLE / Regulamin szkoły

Regulamin szkoły

 REGULAMIN SZKOŁY

 

I     Zasady zachowania w szkole.

 

 1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie powinni zachowywać się tak, aby nie

zakłócać sobie i innym procesu lekcyjnego.

 1. Cały czas zajęć lekcyjnych powinien być wykorzystany aktywnie i twórczo.
 2. W czasie przerw międzylekcyjnych należy zachowywać się tak, aby nie 

powodować niebezpiecznych dla siebie i innych sytuacji a w szczególności:

 

 • nie biegamy po korytarzach i schodach,
 • w budynku szkoły nie gramy w piłkę, skakankę itp.,
 • zabawy z piłką tylko na boisku od strony Wysokiej,
 • sportową część boiska użytkujemy zgodnie z przeznaczeniem,
 • parapety okienne i schody nie są miejscem do siedzenia,
 • z toalety korzystamy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, zachowując czystość i

            higienę własną i otoczenia,

 • przerwy (gdy na drzwiach jest zielona kartka) spędzamy na boisku

                        szkolnym, gdy kartka jest czerwona wtedy nie wychodzimy na boisko,

 • na boisku szkolnym bawimy się tak, aby nie stanowić dla siebie i innych zagrożenia,
 • nie opuszczamy terenu boiska szkolnego,
 • szanujemy siebie nawzajem,
 • nie używamy wulgarnego słownictwa,
 • nie używamy przemocy fizycznej,
 • odnosimy się w sposób grzeczny i kulturalny w stosunku do nauczycieli i innych

                  pracowników szkoły, uczniów oraz innych osób, które przebywają na terenie szkoły,

                  pamiętamy o mówieniu dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję i przepraszam,

 • każdą niebezpieczną sytuację zgłaszamy niezwłocznie osobie dorosłej,
 • ze stołówki szkolnej korzystamy zgodnie z przeznaczeniem, podczas przerw

            obiadowych w stołówce przebywają tylko osoby, które jedzą obiad,

 •             przed lekcją wychowania fizycznego (podczas zakazu wychodzenia na boisko,   

            uczniowie klas IV – VIII spędzają przerwę górnym łączniku z salą gimnastyczną,

 •             obowiązuje zakaz spędzania przerwy na klatce schodowej przed salami 10 i 20 oraz   

                  na III piętrze,

 •             uczniowie, którzy mają lekcje w poszczególnych salach czekają na nauczyciela przy

            tych salach,

 • do szkoły przychodzimy w godzinach rozpoczęcia zajęć,
 • przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu przebywamy w świetlicy,
 • przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu obowiązuje zakaz przebywania w

            szkole lub na terenie boisk bez opieki,

 • w czasie pobytu w szkole, również podczas przerw, nie korzystamy z telefonów

            komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,(obowiązuje wyłączenie tych   

            urządzeń w czasie trwania zajęć),

 • korzystanie z telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie za zgodą

            nauczyciela.

 

 II    Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły.

 1. Do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły mają prawo wszyscy

uczniowie pod nadzorem nauczycieli i wychowawców oraz opiekunów organizacji i kół zainteresowań.

 1. Za pomieszczenia i urządzenia udostępnione na wszelkie formy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych odpowiadają nauczyciele, wychowawcy i odpowiedzialni za uczniów opiekunowie.
 2. Za rozmyślne zniszczenia koszty naprawy i remontu ponoszą rodzice uczniów

winnych.

 1. Po skończonych zajęciach pozalekcyjnych pomieszczenia winny być pozostawione

w należytym porządku i czystości, a urządzenia sprawne. W razie jakiegokolwiek

zniszczenia lub awarii urządzenia należy bezzwłocznie fakt zgłosić dyrektorowi

szkoły.

 

 III    Wymagania dotyczące stroju szkolnego.

 

 1. Strój uczniowski powinien być odpowiedni dla danego wieku, dostosowany  

do rodzaju zajęć: czysty, schludny, wygodny. Strój nie może być wyzywający i nieprzyzwoity.

 1. W szkole obowiązuje zakaz makijażu, farbowania włosów, malowania paznokci, noszenia długich, wiszących kolczyków.
 2. Strój wizytowy – świąteczny – w kolorach biało – czarnych lub biało-granatowych.