SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Egzamin klas ósmych

Egzamin klas ósmych

Harmonogram i procedury

Egzamin ósmoklasisty

 

Termin główny

 

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00,

uczniowie piszą 120 minut  (uprawnieni do wydłużonego czasu 180 minut)

 

 

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

uczniowie piszą 100 minut  (uprawnieni do wydłużonego czasu 150 minut)

 

 

 

język obcy nowożytny – 18 czerwca (czwartek) – godz. 9.00

uczniowie piszą 90 minut  (uprawnieni do wydłużonego czasu 135 minut)

 

 

 

termin dodatkowy (w sytuacji nieprzystąpienia w terminie głównym)

 

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca

2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN W OKRESIE OBOSTRZEŃ

     EPIDEMICZNYCH 

Na egzamin zdający oraz członkowie komisji oraz osoby wyznaczone do zapewnienia prawidłowego przebiegu  przychodzą wyłącznie zdrowe , oraz jeżeli jego domownicy nie przebywają na kwarantannie

 

Wszyscy zdający spotykają się przed egzaminem o 08:15 wejściem głównym budynku A zachowując właściwy odstęp względem siebie

( min. 1,5 m )

Na terenie szkoły przebywać mogą tylko osoby zdające egzamin , członkowie komisji oraz niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i higienicznego przebiegu egzaminu.

 

Zdający mają zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych przedmiotów : książek , notatek , telefonów komórkowych , maskotek itp. Rzeczy osobiste zostawiają w szafkach,

 

Na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmienniczych , nie ma możliwości ich pożyczania osobom drugim,

 

Zdający mogą wnieść na czas egzaminu butelkę z wodą – szkoła jej nie zapewnia,

 

Przed egzaminem zdający i członkowie komisji na terenie szkoły zachowują właściwy odstęp ( min. 1,5 m ) oraz mają zakryte usta i nos osobistymi środkami ochrony.

 

Zdający wchodzą na sale w maskach, po zajęciu wyznaczonego miejsca w sali i  w trakcie pisania egzaminu   zdejmują je.

 

W przypadku kontaktu z członkiem komisji , wyjściem poza salę oraz zakończeniem prac z arkuszem , zdający ma obowiązek zakryć ponownie usta i nos.

 

Wszyscy wchodzący do budynku mają obowiązek dezynfekcji rąk , taka możliwość istnieje również w salach,

 Przed egzaminem oraz po jego zakończeniu zdający mają zakaz grupowania się , opuszczają budynek szkolny zgodnie z sugestiami osób nadzorujących i obsługi obowiązkowo dezynfekując dłonie,

 

W przypadku niepokojących objawów chorobowych u zdającego bądź członka komisji, zostaje on odizolowany od pozostałej grupy ( gabinet pedagoga bud. A)  i zostają wdrożone procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie.

 

 

Procedury egzaminacyjne z obostrzeniami w czasie zagrożenia COVID - 19