SP1 PUSZCZYKOWO / PROGRAMY / Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza „Szkołą Odkrywców Talentów".

W sierpniu 2012 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie dołączyła do grona153 szkół w województwie wielkopolskim, którym został przyznany tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów".

Stanowi on wyróżnienie dla placówek oświatowych, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Tytuł może być przyznawany szkołom, w których nauczyciele prowadzą systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi i mają konkretne osiągnięcia w tym obszarze działalności pedagogicznej.

Praca pedagogów może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień uczniów: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich.

Tytuł z pewnością pozytywnie wpłynie na dalszą jakość pracy szkoły i odkrywanie kolejnych talentów wśród uczniów.

 

Agnieszka Molińska - nauczyciel języka polskiego