Aktualności i wydarzenia

ZIMOWE PÓŁKOLONIE MIEJSKIE

ZIMOWE PÓŁKOLONIE MIEJSKIE

 

Serdecznie zapraszamy na miejskie półkolonie zimowe, które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie.

Turnus I: 27-31.01.2020

Turnus II: 03-07.01.2020

Koszt:

80 zł od osoby za tydzień (dla dzieci z terenu Puszczykowa lub uczęszczających do puszczykowskich szkół)

210 zł za tydzień dla pozostałych dzieci.

Pierwszeństwo udziału w półkoloniach mają dzieci zamieszkujące na terenie Puszczykowa lub uczęszczające do puszczykowskich szkół.

Kartę kwalifikacyjną, oświadczenie RODO oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem półkolonii można pobrać (osobiście) w sekretariacie szkoły.

Zapisy prowadzone są od 7 do 22 stycznia 2020.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunkiem zapisu jest złożenie:

  1. wypełnionej karty kwalifikacyjnej,
  2. dowodu wpłaty
  3. podpisanego oświadczenia dot. RODO
  4. podpisanej zgody na wyjazdy dziecka
  5. podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem półkolonii (regulamin półkolonii dołączony do oświadczenia)

wyłącznie w sekretariacie szkoły.