Aktualności i wydarzenia

Edukacja z wojskiem w 5a.

dodano: 2024-06-02

W związku z zainicjowanym przez Ministra Edukacji oraz Ministra Obrony Narodowej przedsięwzięciem pn. „Edukacja z wojskiem” mającym na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa; kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia;  poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;  nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia. W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy 5a naszej szkoły. To były wyczerpujące, motywujące i niezapomniane godziny. Dziękujemy :).