SP1 PUSZCZYKOWO / DLA RODZICÓW / REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021

Zarządzenie Nr 19/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 stycznia 2020.

http://sp1puszczykowo.pl/source/2019 20/Zarządzenie - rekrutacja na rok szkolny 2020-2021_2.pdf