Składka na Radę Rodziców - podstawowe informacje

Wszystkich Rodziców, chcących dokonać wpłaty składki na Radę Rodziców informujemy, że:

* istnieje możliwość zapłaty za pośrednictwem przelewu bankowego. Numer konta: 54 9048 0007 0000 7285 2000 0001 (GBS Mosina);

* składkę można opłacić gotówką u skarbników klasowych, którzy uzyskane wpłaty przekażą na wyżej wskazane konto;

* wysokość składki rocznej za jednego ucznia wynosi jednorazowo 60,00 zł. W przypadku dwójki dzieci łączna składka wynosi 100,00 zł i za każde kolejne dziecko - po 50,00 zł.

Pamiętajmy, że uzyskane w ten sposób środki finansowe, służą całej naszej społeczności szkolnej i pozwalają na realizację różnych ważnych projektów, poprawiających między innymi komfort nauki i zabawy naszych dzieci.

 

Rada Rodziców