Tablica informacyjna Rady Rodziców

Dbając o coraz lepszy przepływ informacji, Rada Rodziców będzie korzystać z tablicy zawieszonej w holu wejściowym.