Książki - nagrody na zakończenie Roku Szkolnego 2019 / 2020

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy jako Rada Rodziców ufundować książki na zakończenie Roku Szkolnego.
Wszystkie pozycje książkowe zostały wybrane przez nasze Grono Pedagogiczne.